Ryanair And Its Irish Pilots Agree On Pay Cuts To Save Irish Pilot Jobs

Ryanair today (3 July) welcomed acceptance by 100% of its Irish Pilots of a 4-year agreement which includes a 20% pay reduction, restored over 4 years, along with productivity improvements on rosters, flexible working patterns and annual leave to minimise Irish Pilot job losses. This agreement gives Ryanair a framework to flex its operation during the Covid-19 crisis and a pathway to recovery when the business returns to normal in the years ahead.

Earlier this week BALPA and Ryanair UK pilots accepted a similar deal to save jobs also with 20% pay cuts and productivity improvements.

Ryanair has also signed agreements with the Fórsa union for our Irish based cabin crew and the UNITE union for our UK cabin crew on up to 10% pay reductions, fully restored over 4 years as well as productivity improvements to save jobs. These cabin crew agreements are currently out to ballot.

These agreements demonstrate that Ryanair Pilots wish to work with the airline during the Covid-19 crisis where Ryanair will carry 50% less traffic, at significantly lower fares for the foreseeable future.

 

Ryanair’s CEO Eddie Wilson said:

“We welcome this week’s results in both Ireland and the UK of acceptance of a 4-year agreement on 20% pay cuts and productivity improvements on rosters and flexible working patterns to save the maximum number of Irish and UK Pilot jobs. The strength of this acceptance demonstrates the commitment from our pilots in Ireland and the UK to work with Ryanair as we work our way through this crisis over the next number of years”.

Ryanair Calls For Ireland’s Failed Quarantine To Be Scrapped

As UK Joins Rest Of Europe & Removes Restrictions

Ryanair, Europe’s largest airline, today (Fri, 3rd July) called on the Irish Government to remove any confusion over air travel to/from Europe as the UK today joined with the rest of Europe, and removed flight restrictions/quarantines on flights and holidays to the EU. Ireland is now the only EU country with flight restrictions on families flying to Europe as it continues with its failed visitor quarantine, which during June saw less than 50% of follow up phone calls being answered.

Ryanair also criticised the poor travel advice of NPHET in recent days, which called for European holidays to be cancelled, at a time when the scientific advice of the European Union (through ECDC/EASA) has permitted the safe resumption of air travel across the EU from 14th June last. Why is Ireland now the only exception to this EU coordinated approach? There is no scientific basis for NPHET recommending against air travel to and from Ireland, when the EU and the ECDC have issued guidelines for the safe resumption of air travel on 20th May last.

NPHET have promised, but failed to deliver, an effective track and tracing system (unlike other EU countries) and NPHET have presided over a failed quarantine system, during which less than 50% of quarantine follow up phone calls were even answered during the month of June.

Ryanair’s CEO Eddie Wilson said:

 “It is now 2 weeks since most other EU countries (many of them with lower Covid rates than Ireland) removed EU flight restrictions & quarantines. Last night, the UK joined this trend by removing travel restrictions/quarantines for British families travelling on holiday to most other EU countries. Despite the clear scientific guidance on safe air travel issued by the EU authorities (ECDC & EASA) over 6 weeks ago on 20th May, Ireland is now the only EU country still recommending against flying to other EU countries (almost all of them with lower Covid rates than Ireland) and applying a failed and discredited visitor quarantine.

When less than 50% of quarantine follow up phone calls were even answered in the month of June, and with no effective track and trace system in place, it is clear that NPHET is mismanaging the return of Ireland’s economy from the Covid-19 lockdown. Ireland must now follow Europe’s scientific advice and permit air travel to and from other EU countries, applying the scientific principles for safe air travel promulgated by ECDC and EASA on 20th May last.

European citizens and their families are now flying on holidays across Europe in July & Aug. We call on new Transport Minister Eamon Ryan, and Health Minister Stephen Donnelly, to adopt the same EU science that applies in every other EU country (and from today the UK) scrap Ireland’s failed quarantine and remove all flight restrictions on Irish families travelling to Europe for much needed and well-earned holidays in Jul & Aug.”  

RYANAIR PRZYSPIESZA PROCES ZWROTÓW

90% WYPŁAT ZOSTANIE ZREALIZOWANYCH W LIPCU  

Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Polsce i w Europie, dziś (3 lipca) poinformowała o znacznym przyspieszeniu realizacji zwrotu za odwołane loty na skutek dycyzji rządów poszczególnych krajów w związku z pandemią Covid-19.

Od czasu ponownego otwarcia naszego biura w Dublinie w czerwcu, przeszkoliliśmy dodatkowych pracowników do obsługi wniosków w celu wyeliminowania zaległości, w efekcie czego:

– wszystkie wnioski o zwrot za loty w marcu zostały rozpatrzone do 30 czerwca;

– 50% wniosków o zwrot za loty w kwietniu zostało rozpatrzone do 30 czerwca;

– wszystkie pozostałe wnioski o zwrot za loty w kwietniu zostaną rozpatrzone do 15 lipca.

– wszystkie wnioski o zwrot za loty w maju i większość czerwca zostaną rozpatrzone do 31 lipca.

– wszystkie wnioski o zwrot za loty w lipcu i sierpniu zostaną rozpatrzone do 31 sierpnia.

Liczby te obejmują pasażerów, którzy zaakceptowali vouchery i  możliwość bezpłatnej zmiany terminu  lotu na lipiec, sierpień oraz wrzesień.

Ryanair wezwał także internetowe biura podróży (OTA), aby podawały dokładne szczegóły ich nieautoryzowanych rezerwacji, aby Ryanair mógł również zająć się tymi wnioskami. Znaczna część zwrotów jest blokowana przez biura podróży wykorzystujące fałszywe adresy email klientów i wirtualne karty kredytowe podczas dokonywania rezerwacji, których nie da się przypisać do konkretnego pasażera. Ryanair wzywa wszystkich klientów, których to dotyczy, a którzy jeszcze nie otrzymali zwrotu, aby skontaktowali się z biurem podróży (OTA) i upewnili się, że biuro to zareaguje na e-mail z powiadomieniem i zacznie współpracować z Ryanairem, aby te wnioski również zostały rozpatrzone.

Eddie Wilson, Prezes Zarządu Ryanaira powiedział:  

 „Cieszymy się z dokonanego w czerwcu postepu w zakresie zwrotów za loty odwołane z uwagi na pandemię Covid-19. Ponad 90% pasażerów, którzy zarezerwowali loty bezpośrednio w Ryanair i którzy zażądali zwrotu za podróż między marcem a czerwcem, otrzyma pełny zwrot przed końcem lipca. Niepokojące jest jednak to, że znaczna część naszych klientów, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem nieautoryzowanych zewnętrznych przeglądarek / biur podróży online, nie otrzymały jeszcze zwrotów, ponieważ biura te podały Ryanair fałszywe adresy e-mail lub dane wirtualnych kart kredytowych tych klientów.

Podkreślamy ten fakt organom regulacyjnym w Irlandii (CAR) i Wielkiej Brytanii (CAA), ponieważ  kolejny raz wszyscy przekonujemy się, dlaczego potrzebne jest pilne wprowadzenie obowiązku dostarczania liniom lotniczym dokładnych adresów e-mail klientów oraz danych dotyczących płatności, abyśmy mogli szybko i skutecznie rozpatrzeć wnioski o zwrot.

Nadal będziemy rozpatrywać wnioski o zwrot tak szybko, jak to możliwe, i zachęcamy wszystkich klientów, którzy jeszcze takich wniosków nie złożyli do zrobienia tego za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta, a my rozpatrzymy je tak szybko, jak to możliwe. ”

RYANAIR AGILIZA PROCESSO DE REEMBOLSOS COVID-19

90% DOS PEDIDOS SERÃO PROCESSADOS ATÉ FINAL DE JULHO

A Ryanair, a primeira companhia aérea de baixo custo na Europa, está a fazer rápidos progressos no processamento dos pedidos de reembolso para os voos cancelados durante o período de março a junho, devido às restrições dos governos para conter a propagação da Covid-19.

Desde a reabertura dos escritórios da Ryanair em Dublin no passado 1 de junho, reforçámos a equipa dedicada à gestão de reembolsos para eliminar o atraso dos pedidos, com os seguintes resultados:

 • Todos os pedidos de reembolso de março já foram processados.
 • 50% dos pedidos de reembolso de abril foram processados até final de junho.
 • Os restantes pedidos de reembolso de abril serão efetuados até 15 de julho.
 • Até final de julho serão processados os reembolsos do mês de maio e a maioria dos pedidos de junho.

Estes números incluem passageiros que aceitaram vales de viagem gratuitos e/ou alterações de viagem para voos operados pela Ryanair em julho, agosto e setembro.

Adicionalmente, a Ryanair solicita aos agentes de viagens online (OTA’s) que forneçam detalhes precisos das suas reservas não autorizadas, para que a companhia aérea possa também processar estes reembolsos. Uma minoria significativa dos reembolsos que a Ryanair deve processar está a ser bloqueada porque as agências de viagem online utilizam emails falsos e cartões de crédito virtuais quando fazem reservas, impedindo que estas reservas possam ser rastreadas até ao consumidor individual. Por conseguinte, a Ryanair pede a todos os clientes que ainda não receberam o seu reembolso que contactem o Serviço de Atenção ao Cliente da sua agência de viagens para garantir que as instruções enviadas nos e-mails de notificação da Ryanair foram seguidas e para confirmar que a agência de viagens online está a cooperar com a Ryanair para que estes pedidos possam ser processados.

Eddie Wilson, CEO da Ryanair, disse:

“Estamos satisfeitos com os progressos conseguidos durante o mês de junho para eliminar o atraso dos pedidos de reembolso causados pelos cancelamentos de voos Covid-19. Mais de 90% dos passageiros que reservaram diretamente com a Ryanair e solicitaram um reembolso entre março e junho irão recebê-lo antes do final de julho.

Contudo, preocupa-nos que um número significativo de clientes que fizeram reservas através de agências de viagens on-line não autorizadas, ainda não tenha recebido os seus reembolsos porque as agências forneceram à Ryanair emails falsos ou detalhes de cartões de crédito virtuais.

Chamamos a atenção dos reguladores irlandeses (CAR) e britânicos (CAA) para esta situação, já que demonstra uma vez mais a necessidade de implementar uma regulamentação urgente para os agentes de reservas on-line para garantir que estes intermediários não autorizados fornecem às companhias aéreas emails verdadeiros e dados de pagamento corretos, e desta forma possamos processar os reembolsos de forma rápida e eficiente.

Continuaremos a processar os pedidos de reembolso o mais rapidamente possível e encorajamos os clientes que ainda não solicitaram o seu reembolso a fazê-lo com a nossa equipa de Atenção ao Cliente, para que os pedidos possam ser processados com a maior brevidade.”

RYANAIR ACCELERA SUI RIMBORSI COVID-19

IL 90% DELLE RICHIESTE SARÀ PROCESSATO ENTRO FINE LUGLIO

Ryanair, la più grande compagnia aerea europea, oggi (venerdì 3 luglio) ha confermato che sta facendo rapidi progressi nell’elaborazione dei rimborsi dei clienti per i voli annullati nel periodo da marzo a giugno, a seguito delle cancellazioni dei voli imposte dai governi per l’emergenza Covid-19.

Da quando gli uffici Ryanair di Dublino sono stati riaperti il 1° giugno scorso, il personale addetto ai rimborsi è stato formato per eliminare l’arretrato delle richieste di rimborso dei clienti con i seguenti risultati:

 • Tutte le richieste di rimborso in contanti di marzo sono state liquidate.
 • Alla fine di giugno, il 50% dei rimborsi in contanti di aprile è stato liquidato.
 • Entro il 15 luglio verrà elaborato il saldo dei rimborsi in contanti di aprile.
 • Entro la fine di luglio, verranno elaborati anche i rimborsi in contanti per tutto il mese di maggio e la maggior parte di giugno.

Queste cifre comprendono i passeggeri che hanno accettato i voucher di viaggio e/o la riprotezione gratuita sui voli che sono ora operati da Ryanair nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Ryanair ha anche invitato gli agenti di viaggio che operano online (OTA) a fornire dettagli precisi sulle loro prenotazioni non autorizzate, in modo che Ryanair possa elaborare anche questi rimborsi. Una significativa minoranza dei rimborsi di Ryanair è bloccata a causa di OTA che utilizzano indirizzi e-mail falsi e carte di credito virtuali durante le prenotazioni, che non possono essere ricondotte al passeggero effettivo. Ryanair invita tutti i clienti interessati che non hanno ancora ricevuto il rimborso a contattare il Servizio clienti della piattaforma su cui hanno acquistato il proprio volo, per assicurarsi che abbiano già interagito con Ryanair e collaborino con la compagnia in modo che anche queste richieste di rimborso possano andare a buon fine.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson ha affermato:

 “Siamo lieti di aver compiuto progressi così significativi nel mese di giugno nell’eliminare l’arretrato di rimborsi in contanti a causa delle cancellazioni dei voli dovute all’emergenza Covid-19. Oltre il 90% dei passeggeri che hanno prenotato direttamente con Ryanair e che hanno richiesto un rimborso in contanti per i viaggi tra marzo e giugno riceveranno i rimborsi entro la fine di luglio. È preoccupante, tuttavia, che una quantità significativa dei nostri clienti, che hanno effettuato prenotazioni tramite agenzie di viaggio online non autorizzate, non abbia ancora ricevuto i rimborsi perché gli OTA hanno fornito a Ryanair indirizzi e-mail falsi o dettagli di carte di credito virtuali per questi clienti.

Stiamo portando questo fatto all’attenzione delle autorità competenti in Irlanda (CAR) e nel Regno Unito (CAA), poiché ciò dimostra ancora una volta perché è necessaria una regolamentazione urgente di questi soggetti, per garantire che questi intermediari non autorizzati forniscano alle compagnie aeree indirizzi e-mail precisi e dettagli di pagamento validi per i clienti, così da poter elaborare i rimborsi in contanti per questi clienti in modo rapido ed efficiente.

Continueremo a elaborare questi rimborsi in contanti il più velocemente possibile e incoraggiamo tutti i clienti che non hanno ancora richiesto un rimborso a farlo con il nostro team di assistenza clienti; elaboreremo la loro richiesta il più rapidamente possibile “.

RYANAIR VOLA ALTO A LUGLIO

OLTRE 1.000 VOLI GIORNALIERI A TARIFFE CONVENIENTI PER VIAGGIARE IN EUROPA

Ryanair, la compagnia No.1 in Europa, ha celebrato oggi (mercoledì 1° luglio) il ritorno alle operazioni con oltre 1.000 voli al giorno per viaggiare in tutta Europa e per far ripartire il turismo nel Continente. Questa è una grande notizia per i milioni di passeggeri Ryanair che stanno organizzando vacanze low cost a luglio e agosto, e anche per le migliaia di membri degli equipaggi Ryanair e per i nostri team di supporto negli aeroporti, che stanno tornando al lavoro dopo 3 mesi e mezzo di interruzione a causa del Covid-19. Ryanair opererà oltre 1.000 voli giornalieri attraverso 200 aeroporti europei, ripristinando quasi il 90% del suo network in vigore prima dell’emergenza Covid-19, sebbene con un minor numero di frequenze e con tariffe più basse.

In linea con le disposizioni EASA ed ECDC, Ryanair ha introdotto nuove misure sanitarie sia per i propri equipaggi sia per i passeggeri, che minimizzeranno il rischio di contagio su tutti i voli Ryanair. Queste misure includono mascherine / dpi obbligatori, servizi di bordo senza l’uso di contanti e procedure igieniche migliorate.

Per festeggiare il ritorno odierno alle operazioni di volo, Ryanair ha messo in vendita 500.000 posti a partire da soli 19,99 € (tariffa di sola andata) per viaggiare a fine agosto e settembre. Queste tariffe sono le più basse mai offerte da Ryanair durante i mesi estivi, e i clienti che desiderano approfittarne per le loro vacanze, possono prenotare questi posti a prezzo speciale sul sito www.Ryanair.com fino alla mezzanotte del 3 luglio.

Il CEO del Gruppo Ryanair, Michael O’Leary ha dichiarato:

“Siamo tornati con circa 250 voli quotidiani negli ultimi 10 giorni di giugno per riportare in servizio i nostri aerei, i nostri equipaggi e i nostri team di manutenzione. A partire da oggi, opereremo 1.000 voli giornalieri su tutto il nostro network europeo, che rappresenta circa il 40% della nostra normale capacità di luglio. A luglio prevediamo di trasportare oltre 4,5 milioni di clienti, molti dei quali sono famiglie che si godono le meritate vacanze nel Mediterraneo dopo le difficili sfide imposte dal lockdown, l’istruzione a casa, ecc.

Questi 1.000 voli giornalieri segnano una svolta importante per Ryanair e per l’industria turistica europea, che supporta così tanti posti di lavoro e piccole imprese. Insieme ai nostri partner aeroportuali, stiamo seguendo le linee guida sanitarie dell’EASA e dell’ECDC per garantire che i nostri clienti e le loro famiglie possano viaggiare in sicurezza riducendo al minimo il rischio di Covid-19.

È tempo che l’Europa torni a volare di nuovo, è tempo di riavviare l’industria turistica europea e Ryanair è orgogliosa di guidare questa iniziativa con oltre 1.000 voli giornalieri a tariffe, per i viaggi di luglio e agosto, che partono da soli € 19,99 a tratta.”

RYANAIR ACCÉLÈRE LES REMBOURSEMENTS LIÉS AU COVID

90 % DE L’ARRIÉRÉ DOIT ÊTRE RÉSORBÉ D’ICI FIN JUILLET

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne, a confirmé aujourd’hui (vendredi 3 juillet) qu’elle progressait rapidement dans le traitement des remboursements clients pour les vols annulés pendant la période de mars à juin en raison des restrictions de vols liées au Covid-19 imposées par les gouvernements.

Depuis la réouverture de nos bureaux de Dublin le 1er juin dernier, du personnel supplémentaire chargé des remboursements a été formé pour éliminer l’arriéré des demandes de remboursement, avec les résultats suivants :

 • Toutes les demandes de remboursement en espèces du mois de mars ont maintenant été traitées.
 • Fin juin, 50 % des remboursements en espèces d’avril ont été traités.
 • D’ici le 15 juillet, le solde des remboursements en espèces du mois d’avril sera traité.
 • Fin juillet, la totalité des remboursements de mai et la plupart des remboursements de juin seront également traités.

Ces chiffres incluent les passagers qui ont accepté des vouchers de voyage et/ou des changement gratuits sur des vols qui sont maintenant opérés par Ryanair pendant les mois de juillet, août et septembre.

Ryanair a également appelé les agents de voyage en ligne (OTA) à fournir des détails précis quant à leurs réservations non autorisées, afin que Ryanair puisse également traiter ces remboursements. Une minorité significative des remboursements de Ryanair est bloquée parce que les OTA utilisent de fausses adresses électroniques et des cartes de crédit virtuelles lors des réservations, qui ne peuvent pas être retracées jusqu’au consommateur individuel. Ryanair appelle tous les clients concernés qui n’ont pas encore reçu leur remboursement à contacter le service clientèle des OTA afin de s’assurer que ces derniers ont donné suite aux courriels de notification de Ryanair et qu’ils coopèrent avec la compagnie pour que ces demandes de remboursement puissent également être traitées.

Le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré

“Nous sommes heureux d’avoir fait des progrès aussi importants au cours du mois de juin en éliminant l’arriéré de remboursements en espèces dû aux annulations de vols liées au Covid-19. Plus de 90 % des passagers qui ont réservé directement auprès de Ryanair et qui ont demandé un remboursement en espèces pour un voyage effectué entre mars et juin recevront leur remboursement avant la fin du mois de juillet. Il est toutefois inquiétant de constater qu’un nombre important de nos clients, qui ont effectués des réservations par l’intermédiaire de tiers non autorisés (agences de voyage en ligne), n’ont pas encore reçu leur remboursement parce que les OTA ont donné à Ryanair de fausses adresses électroniques ou de fausses données de carte de crédit virtuelle pour ces clients.

Nous attirons l’attention des autorités de régulation en Irlande (CAR) et au Royaume-Uni (CAA) sur ce fait, qui démontre une fois de plus pourquoi il est urgent de réglementer les “screenscrapers” afin de garantir que ces intermédiaires non autorisés fournissent aux compagnies aériennes des adresses électroniques exactes et des informations de paiement valides, de manière à ce que nous puissions traiter rapidement et efficacement les remboursements en espèces de ces clients.

Nous continuerons à traiter ces remboursements en espèces aussi rapidement que possible, et nous encourageons tous les clients qui n’ont pas encore demandé un remboursement en espèces à le faire auprès de notre équipe du service clientèle et nous traiterons leur demande aussi vite que possible”.

RYANAIR BESCHLEUNIGT COVID-19-BEDINGTE RÜCKERSTATTUNGEN

90% DES RÜCKSTANDS SOLLEN BIS ENDE JULI AUFGEARBEITET WERDEN

Ryanair, Europas größte Fluggesellschaft, bestätigte heute (Freitag, 3. Juli), dass sie bei der Bearbeitung von Rückerstattungen für Flüge, die im Zeitraum von März bis Juni aufgrund der von Regierungen verhängten Covid-19-Flugannullierungen gestrichen wurden, rasche Fortschritte macht.

Seit der Wiedereröffnung der Ryanair-Büros in Dublin am 1. Juni wurden zusätzliche Mitarbeiter geschult, um den Rückstau an Erstattungsanträgen von Kunden zu beseitigen, mit folgenden Ergebnissen:

 • Alle März-Rückerstattungsanträge wurden bearbeitet.
 • Ende Juni waren 50% der Rückerstattungsanträge aus dem April bearbeitet.
 • Bis zum 15. Juli werden die restlichen Rückerstattungen aus dem April bearbeitet sein.
 • Bis Ende Juli werden auch alle Rückerstattungen aus dem Mai und der größte Teil der Rückerstattungen aus dem Juni bearbeitet sein.

Diese Zahlen umfassen auch Passagiere, die Reisegutscheine und/oder kostenlose Umbuchungen auf Flüge, die nun von Ryanair in den Monaten Juli, August und September durchgeführt werden, akzeptiert haben.

Ryanair forderte außerdem Screenscraping-Online-Reisebüros („online travel agents“, OTAs) auf, genaue Angaben zu ihren nicht autorisierte Buchungen zu machen, damit Ryanair auch diese Rückerstattungen bearbeiten kann. Eine bedeutende Minderheit der Rückerstattungen von Ryanair wird aufgrund von OTAs blockiert, die bei Buchungen gefälschte E-Mail-Adressen und virtuelle Kreditkarten verwenden, die nicht zum einzelnen Verbraucher zurückverfolgt werden können. Ryanair fordert alle betroffenen Kunden, die ihre Rückerstattung noch nicht erhalten haben, auf, sich mit dem Kundendienst der OTAs in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass diese auf die Benachrichtigungs-E-Mails von Ryanair reagiert haben und mit Ryanair zusammenarbeiten, damit auch diese Rückerstattungsanträge bearbeitet werden können.

Eddie Wilson, Ryanair CEO:                                                     

“Wir freuen uns, dass wir im Laufe des Monats Juni so bedeutende Fortschritte bei der Aufarbeitung des Erstattungsrückstaus, der durch Annullierung von Flügen aufgrund von Covid-19 entstanden ist, gemacht gemacht haben. Über 90% der Passagiere, die direkt bei Ryanair gebucht und eine Rückerstattung für Reisen zwischen März und Juni beantragt haben, werden ihre Rückerstattungen vor Ende Juli erhalten. Es ist jedoch beunruhigend, dass ein erheblicher Teil unserer Kunden, die ihre Buchungen über nicht autorisierte Screenscraper-Drittanbieter/Online-Reisebüros vorgenommen haben, ihre Rückerstattungen noch nicht erhalten haben, weil die OTAs Ryanair gefälschte E-Mail-Adressen oder virtuelle Kreditkartendaten dieser Kunden mitgeteilt haben.

Wir weisen die Regulierungsbehörden in Irland (CAR) und in Großbritannien (CAA) auf diese Tatsache hin, da dies einmal mehr zeigt, warum eine dringende Regulierung der Screenscraper notwendig ist, um sicherzustellen, dass diese nicht autorisierten Vermittler den Fluggesellschaften korrekte E-Mail-Adressen und gültige Zahlungsdetails der Kunden zur Verfügung stellen, damit wir Rückerstattungen an diese Kunden umgehend und effizient bearbeiten können.

Wir werden Rückerstattungen weiterhin so schnell wie möglich bearbeiten und möchten alle Kunden, die noch keine Rückerstattung beantragt haben, dazu auffordern, dies bei unserem Kundenservice zu tun, und wir werden ihre Anträge so schnell wie möglich bearbeiten.“