Ryanair Potpisuje Sporazum S Portugalskim Sindikatom Pilota Spac

19 Oct 2018

Balpa (Uk) O Sporazumima O Radnom Stazu Pilota I Prijenosu Baze

Ryanair je danas (Petak 19. listopada) priopćio da je potpisan sporazum s portugalskim sindikatom pilota SPAC, koja će osigurati radni staž pilota i sporazume o prijenosu baze, čime će se pokriti svi izravno zaposleni Ryanairovi piloti u Portugalu. Pregovori sa SPAC-om o punoj CLA prema portugalskom zakonu s lokalnim ugovorima započet će prije kraja listopada.

Ryanair je također ovoga tjedna potpisao slične sporazume s BALPA-om u Velikoj Britaniji i ANPAC-om u Italiji, pokrivajući time Ryanairove izravno zaposlene britanske i talijanske pilote. Nakon pregovora u Madridu ovoga tjedna, Ryanair također očekuje da će uskoro potpisati sporazum o priznavanju sa španjolskim sindikatom pilota SEPLA,  a koji će otvoriti put za ubrzane pregovore o CLA, pod španjolskim zakonom.

Ryanairova službena osoba, Eddie Wilson, kaže:

„Ovi potpisani sporazumi s našim sindikatima pilota u Portugalu, u Velikoj Britaniji, Italiji, i uskoro u Spanjolskoj, pokazuju značajan napredak koji radimo pri sklapanju sporazuma sa sindikatima s našim ljudima, na našim glavnim tržištima EU.

Nedavni val neuspjeha zračnih prijevoznika u Europi, uključujući Primera Air, Cobalt, Air Azur i Small Planet (GER), kao i zatvaranje baza najavljeno od strane mnogih većih avioprijevoznika, zbog viših cijena nafte i nižih cijena karata, poslužio je kao značajan poticaj ovim sindikalnim pregovorima tijekom posljednih nekoliko tjedana. Ryanairovi piloti i kabinsko osoblje prepoznaje vrijednost bolje plaće, boljih rasporeda i znatno bolju sigurnost na radu od svojih kolega u mnogim drugim europskim avioprijevoznicima. S naše strane radimo sa sindikatima u cilju sklapanja sporazuma koji se bave glavnim pitanjima naših pilota i kabinskog osoblja na svim našim glavnim tržištima EU.

Očekujem da će ti sporazumi u Spanjolskoj, a posebice u Portugalu, potaknuti sindikate kabinskog osoblja u objema zemljama da uklone zaposlenike zrakoplovnih konkurenata (koji blokiraju napredak) i brzo sklope sporazume o kabinskom osoblju u tim zemljama, jer to je ono što sada naša portugalska i španjolska posada zahtijeva.”