Our News

Our News

2 mins read

Ryanair Z Zadowoleniem Przyjmuje Zalecenia Komisji Europejskiej W Sprawie Reformy Kontroli Ruchu Lotniczego (Atc)

Ryanair, dziś (15 kwietnia) z zadowoleniem przyjął publikację 10 zaleceń grupy “European Commission Wise Persons” na temat reformy kontroli ruchu lotniczego. Inicjatywa ma na celu ograniczenie opóźnień lotów poprzez przyjęcie kontroli ruchu przez Eurocontrol, a także wdrożenie umów z kontrolerami ruchu lotniczego w poszczególnych krajach.

 

Ryanair wspiera także inne zalecenia Grupy “European Comission Wise Persons” jak wdrożenie cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej w oparciu o uzgodnioną mapę drogową, która zapewni elastyczność oraz ustanowienie niezależnego i kompetentnego organu regulacyjnego na szczeblu europejskim.

 

W 2018 roku opóźnienia w kontroli ruchu lotniczego (ATC) wyniosły 19,1 mln minut (+ 105% w stosunku do 2017 r.), z czego 60% spowodowane było niedoborami kadrowymi wśród kontrolerów ruchu, a 15 % strajkami. Eurocontrol szacuje, że w 2019 roku liczba opóźnień może wzrosnąć dwukrotnie tj. do 38 mln minut, jeśli nie podjęte zostaną odpowiednie działania. Zalecenia Eurocontrol dają nadzieję na zakończenie chaosu w opóźnieniach ATC w Europie.

 

Ryanair wzywa Komisję Europejską i rządy krajów człoknkowskich do szybkiego zatwierdzenia nowych przepisów w celu wdrożenia opublikowanych dzisiaj zaleceń.

 

Jednolity rynek w lotnictwie jest najlepszą rzeczą, jaką UE zrobiła dla swoich obywateli. Teraz niezbędne jest działanie w zakresie kontroli ruchu lotniczego (ATC). Linie lotnicze robią wszystko, co w ich mocy, aby chronić swoich pasażerów przed kolejnym rokiem rekordowych opóźnień i odwołań z powodu kryzysu wśród kontrolerów ruchu lotniczego w Europie.

 

Peter Bellew, Chief Operations Officer Ryanaira powiedział:  

“Oczekujemy, że Komisja Europejska juak najszybciej wdroży zalecenia grupy “European Comission Wise Persons”. W kontroli ruchu lotniczego (ATC) panuje kryzys. W pierwszym kwartale 2019 roku liczba opóźnień wzosła o 30%. Obecny system kontroli ruchu lotniczego nie działa. Europa musi przejąć rzeczywistą kontrolę nad swoją przestrzenią powietrzną, podzieloną obecnie na granice państwowe. Nadszedł czas na zakończenie kryzysu w ATC.”

Related News

  • RYANAIR LAUNCHES PRAGUE – PAPHOS & KOSICE ROUTES

    Ryanair, Europe’s No.1 airline, today (1st August) celebrated the first flight from Prague to Paphos, while on Monday (3rd August) it will launch a twice weekly service to Kosice, both as part of its extended Summer 2020 schedule.

    To celebrate its new routes, Ryanair has launched a seat sale with fares from 729 Kc for travel to Kosice and from 759 Kc to Paphos, both until the end of October, which must be booked by Wednesday (5th August), only on the Ryanair.com website.

  • RYANAIR LAUNCHES PRAGUE – PAPHOS & KOSICE ROUTES

    Ryanair, Europe’s No.1 airline, today (1st August) celebrated the first flight from Prague to Paphos, while on Monday (3rd August) it will launch a twice weekly service to Kosice, both as part of its extended Summer 2020 schedule.

    To celebrate its new routes, Ryanair has launched a seat sale with fares from 729 Kc for travel to Kosice and from 759 Kc to Paphos, both until the end of October, which must be booked by Wednesday (5th August), only on the Ryanair.com website.